กรีฑาประเภทลาน “พุ่งแหลน”

703548

การพุ่งแหลนเป็นกรีฑาประเภทลานชนิดหนึ่ง ซึ่งมีการใช้อุปกรณ์อย่างแหลนเป็นอุปกรณ์เดียวที่ผู้เล่นใช้ในการพุ่งแหลน ที่ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนจะต้องทำการพุ่งแหลนออกไปจากจุดที่กำหนดไว้ให้ได้ระยะทางไกลที่สุด ซึ่งผู้เข้าแข่งขันจะเลือกวิธีการพุ่งแหลนตามถนัดโดยจะใช้เทคนิคการพุ่งแหลนแบบยืนอยู่กับที่หรือแบบวิ่งพุ่งแหลน

กรีฑาประเภทพุ่งแหลนนั้นขั้นตอนก่อนที่จะทำการพุ่งแหลนออกไปก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากไม่แพ้กันกับตอนที่เราต้องปล่อยแหลนออกไปเลย ซึ่งในขณะที่ผู้เข้าแข่งขันจะมีวิธีการในการจับแหลนทั้ง 3 วิธีด้วยกันในขณะที่วิ่งเพื่อสร้างแรงส่งในการพุ่งแหลน นั่นคือ การถือแหลนแบบตัวแหลนขนานกับพื้น การถือแหลนแบบหัวแหลนต่ำ และการถือแหลนแบบหัวแหลนสูง

ลักษณะของการถือแหลนก็จะสัมพันธ์กับชื่อของท่า ทางเข้า SBOBET และการควบคุมให้การถือแหลนมั่นคงในขณะที่วิ่งเป็นเรื่องที่กว่า โดยการถือแหลนทั้ง 3 รูปแบบนี้ในกีฬาชนิดนี้จะมีจุดสำคัญเหมือนกัน นั่นคือ ต้องควบคุมแหลนให้ดีอย่าให้หัวแหลนส่ายไปมาในขณะที่กำลังวิ่ง ผู้ข้าแข่งขันควรบังคับให้ลำแหลนเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับทิศทางของการวิ่งอยู่ตลอดเวลา ส่วนแขนและไหล่ต้องไม่เกร็งสามารถปล่อยได้ตามสบาย