การป้องกันกีฬาฟันดาบ

ทางเข้า SBO ฟันดาบ
ทางเข้า SBO ฟันดาบ

เกมกีฬาฟันดาบนั้นนักกีฬาจะต้องมีการแทงการฟันการโต้ตอบในหลายรูปแบบ การป้องปัดดาบก็เป็นเช่นเดี่ยวกันในเกมกีฬาฟันดาบและการป้องปัดของดาบแต่ละชนิดนั้นก็แต่ต่างกันออกไป การป้องปัดดาบ (The parries) คือการหันเหการทำของคู่ต่อสู้ไปจากตัวทำโดยใช้ส่วนแข็งของใบดาบสัมผัสกับส่วนอ่อนของใบดาบของคู่ต่อสู้ ให้แขนงออยู่ในท่าจดดาบ ในระหว่างการป้องปัดควรถือให้ตุ้มท้ายดาบอยู่ชิดกับหน้าแขน การป้องปัดโดยการใบดาบ จะทำให้ใบดาบของคู่ต่อสู้หันเหจากเป้าด้วยการตี โดยใช้นิ้วมือหรือข้อมือขยับ ส่งผลให้แนวของคู่ต่อสู้เปิดเป็นโอกาสทำให้เราได้โต้ตอบได้ทันที

ท่าป้องปัดที่นิยมใช้ในดาบฟอยล์มากที่สุดคือ ท่าที่ทำด้วยมือหงาย โดยเฉพาะท่าการ์ต และท่าซิกสต์ การป้องปัดโดยใช้มือคว่ำใช้ไม่ได้ผล ข้อยกเว้นคือ การป้องกันกีฬาฟันดาบในท่าติแอร์ซ ซึ่งมือคว่ำ แต่ในท่าของติแอร์ซสามารถชักแขนกลับมาได้โดยข้อศอกอยู่นอกตัวและจะทำตอยได้สะดวก แม้คู่ต่อสู้จะพยายามเล่นวงใน หรือหลบต่ำ อย่าให้มือเลยออกไปนอกตัวทางซ้ายหรือขวาเป็นอันขาด ไม่ว่าจะทำทางข้างหรือเป็นวงกลม ทั้งนี้เพื่อให้เป็นแนวที่ปิดอยู่แนวหนึ่งเสมอ การป้องปัดดาบนั้นก็จะมีอยู่อีกหลายท่าทางมากมายนะคับ นี้ผมแค่ยกตัวอย่างมานำเสนอ และท่านที่ กำลังศึกษาอยู่ควรหาข้อมูลความรู้เพิ่มเติมได้จากใน อินเตอร์เน็ตได้นะคับ

การเปลี่ยนแนวประสานดาบ

ในการประสานดาบจะต้องมีการเปลี่ยนแนวประสานดาบอยู่เหมือนกันในการเปลี่ยนแนวประสานดาบก็จะมีหลายแบบในการเปลี่ยนแนว การเปลี่ยนแนวประสานดาบ (Change of engagement) คือกรเปลี่ยนการจดดาบ ประกอบด้วยการนำปลายดาบของเราลอดใต้ดาบคู่ต่อสู้ไปเพียงฉียดอย่างให้ถูกและยกปลายดาบขึ้นสูงเท่าเดิมเหมือนกับเมื่ออยู่อีกด้านหนึ่ง ทั้งหมดนี้ทำด้วยการเล่นนิ้วต่อจากนั้นให้เคลื่อนมือไปทางด้านตรงข้ามสุดของร่ายกาย สัมผัสใบดาบทั้งคู่ต่อสู้และปิดแนวใหม่

การเปลี่ยนแนวประสานดาบควบ (Double change of engagement) ประกอบด้วยการเปลี่ยนแนวติดต่อกันไป โดยทำจากท่าประสานดาบด้วยการเล่นนิ้ว และอย่าให้มือเปลี่ยนที่อาจทำในขณะอยู่กับที่หรือเคลื่อนที่ก็ได้ การเปลี่ยนคนเดี่ยวและควบก็เพื่อยั่วให้คู่ต่อสู้เปิดเป้าที่ปิดไปทั่วขณะหนึ่งที่มัวแต่ทำตามการเปลี่ยนแนวของเราการเปลี่ยนแนวประสานดาบควบมีประโยชน์โดยเฉพาะเมื่อทำขณะเคลื่อนที่เพราะมักจะทำให้แผนการทำของคู่ต่อสู้เสียไป

เมื่อทำพร้อม ๆ กับการรุกหรือถอย ทั้งการเปลี่ยนเดี่ยวและควบจะต้องให้เสร็จพร้อมกับการขยับเท้า การป้องปัดดาบคือการหันเหการทำของคู่ต่อสู้ไปจากตัว ทำโดยใช้ส่วนแข็งของใบดาบสัมผัสกับส่วนอ่อนของใบดาบของคู่ต่อสู้ ให้แขนงออยู่ในท่าจดดาบ ในระหว่างการป้องปัดควรถือให้ตุ้มท้ายฟันดาบอยู่ชิดกับหน้าแขน เป็นยังไงกับบทความนี้บ้างคับในเรื่องของการเปลี่ยนแนวประสาน และการป้องปัดดาบ