ทำความรู้จักกับกีฬาว่ายน้ำกันให้มากขึ้น

วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับกีฬาว่ายน้ำกันให้มากขึ้นโดยการที่คุณจะได้ทำความรู้จักกับ และรู้ว่ามีท่าไหนบ้างที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำกันเป็นส่วนมาก

ซึ่งอย่างแรกที่เราจะมารู้จักกันก็คือการแข่งขันประเภทเดี่ยว โดยท่าที่ใช้ในการว่ายก็คือ ฟรีสไตล์ 50 เมตร, 100 เมตร, 200 เมตร, 400 เมตร, 800 และ 1,500 เมตร ต่อมาเป็นท่าที่เราเรียกว่า กรรเชียง ระยะทางที่ใช้ในการแข่งขันคือ 50 เมตร, 100 เมตร และ 200 เมตร ส่วนท่าต่อมาคือท่า กบ 50 เมตร, 100 เมตร ส่วนท่า เดี่ยวผสมจะใช้ระยะทาง 200 เมตร และ 400 เมตร และ 200 เมตร และท่าสุดท้ายที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำประเภทเดียวคือท่า ผีเสื้อ 50 เมตร, 100 เมตร และ 200 เมตร ซึ่งระยะทางนั้นจะมีความแตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับการตัดสินหรือเกณฑ์การตัดสินที่นักกีฬาว่ายน้ำจะได้รับการแจ้งให้ทราบก่อนเสมอ

ในส่วนสุดท้ายนั่นก็คือการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำที่แข่งกันเป็นทีม ไม่ใช่การแข่งกันแบบเดี่ยว โดยท่าที่เราใช้เรียกกันก็คือ ท่าผลัดฟรีสไตล์ เป็นระยะทาง 4 x 100 เมตร และ 4 x 200 เมตร และอีกท่าหนึ่งก็คือ ผลัดผสม ที่มีระยะทางทั้งหมด 4 x 100 เมตร นั่นเอง เราจะเห็นได้ว่าการแข่งขันแบบเดี่ยว และแบบทีมนั้นจะมีความแตกต่างกันที่ท่าทาง เพื่อให้ง่ายต่อการแลกเปลี่ยนกันว่ายภายในทีม และที่สำคัญคือการใช้ท่าทั้งหมดนี้ก็ง่ายต่อการจัดการแข่งขันรวมถึงเป็นท่าหลักสากลที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำในแต่ละครั้งอีกด้วย