Tag Archives: กติกา

มารยาทของการเป็นผู้ชมการแข่งขันกรีฑาขว้างจักรและชนิดอื่นๆ

Spurs

การขว้างจักรนั้นเป็นกรีฑาที่แข่งขันกันเป็นรายบุคคล ซึ่งมีผู้เข้าร่วมแข่งขันหลายๆทีมด้วยกัน การมีมารยาททางการแข่งขันและทางสังคมจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากไม่ว่าจะเป็นมารยาทระหว่างผู้เข้าแข่งขันด้วยกันหรือผู้ชมด้วยกัน รวมไปถึงมารยาทระหว่างผู้เข้าแข่งขันและผู้ชม โดยมารยาทของการเป็นผู้ชมการแข่งขันการขว้างจักรหรือกรีฑาประเภทอื่นๆที่ดี จะต้องมีลักษณะดังนี้

1. ผู้ชมกรีฑาที่ดีจะทำการปรบมือเพื่อแสดงความยินดีต้อนรับหรือให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันทุกคน และปรบมือให้เกียรติแก่ผู้เข้าแข่งขันของทุกฝ่าย

2. ผู้ชมกรีฑาที่ดีควรศึกษาและเข้าใจในระเบียบ กฎและกติกาการแข่งขันกรีฑาประเภทนั้นที่เข้าไปชมก่อน

3. ผู้ชมกรีฑาที่ดีต้องให้เกียรติและยอมรับคำตัดสินของผู้ตัดสินเมื่อผลการตัดสินถึงที่สุดแล้ว

4. ผู้ชมกรีฑาที่ดีไม่ควรเปล่งวาจาสนับสนุนผู้เข้าแข่งขันไปในทางที่ผิด

5. ผู้ชมกรีฑาที่ดีต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เมื่อได้รับการร้องขอ ทางเข้า SBOBET หรือตามกฎระเบียบของสถานที่ที่การแข่งขันกำหนดไว้

6. ผู้ชมกรีฑาที่ดีไม่ควรรบกวนการเล่นกรีฑาหรือเพื่อทำลายสมาธิของผู้เข้าแข่งขันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตามหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสิน

7. ผู้ชมกรีฑาที่ดีไม่ควรส่งเสียงโห่ร้อง เยาะเย้ยผู้แข่งขันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตามหรือเจ้าหน้าที่

กีฬาตะกร้อ !!! กีฬายอดนิยมของประเทศไทย

95131748

สำหรับในเรื่องของผู้เล่นตะกร้อที่มีกติกาอย่างเป็นทางการ โดยที่ทุกการแข่งขันจะมีเพียง 2 ทีมที่อยู่ในสนามกีฬา โดยที่สองทีมนี้จะมีผู้เล่นฝ่ายละ 3 คน ตำแหน่งผู้เล่นหนึ่งในสามนั้น จะต้องมีผู้เสิร์ฟ 1 คน ที่อยู่ด้านหลังสุด สำหรับผู้เล่นที่อยู่ด้านหน้าสองคนเราจะเรียกว่า ผู้เล่นด้านหน้าซ้ายและผู้เล่นด้านหน้าขวา โดยที่เล่นทั้งสามคนนี้จะเล่นกันอย่างยุติธรรม สำหรับหากเกิดผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการแข่งขัน สามารถเปลี่ยนตัวสำรองได้ 2 คนเท่านั้น สำหรับการเล่นกฎติกาใหม่ หากทั้งสองทีมหรือสมาคนในการแข่งขันสามารถตกลงกันได้ ก็จะสามารถมีการเปลี่ยนตัวได้ตลอดในช่วงการแข่งขัน เพราะว่าเพื่อที่จะเป็นการรักษาสภาพร่างกายของนักกีฬาไปในตัว สำหรับกีฬาชนิดนี้จะมีกติกาที่เน้นในเรื่องของความปลอดภัยมากที่สุด

ตะกร้อเป็นกีฬาสมัยโบราญที่มีการเล่นตั่งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งคนไทยนิยมเล่นกีฬาประเภทนี้โดยที่ยังไม่มีกฎกติกาเป็นทางการ ทางเข้า SBOBET เพราะว่าเป็นเพียงการเล่นเพื่อความสนุกเพลิดเพลิน ปัจจุบันการเล่นตะกร้อจึงได้มีการออกกฎกติกาอย่างเป็นทางการ โดยที่ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างประเทศ จะต้องเล่นกีฬาประเภทนี้เช่นเดียวกันทุกคน จะไม่การเปลี่ยนหรืออยู่เหนือกติกาที่ตั้งขึ้นจากกติกาของสมาคมตะกร้อนี้ โดยที่ก่อตั้งจากหลายๆประเทศ ที่ทำการตกลงกันว่า เราะเล่นกีฬาประเภทนี้อย่างไร และมีขนาดเล่นกฎการเล่นแบบไหนที่สามารถทำให้ผู้เล่นปลอดภัยจากการเล่นได้เหมือนๆกันทุกคน